تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

راهکار Cisco.DNA

Cisco Digital Network Architecture (Cisco DNA)

 

(Cisco DNA) پلی برای رسیدن به شبکه‌ی هدفمند است.

 

یک معماری باز و توسعه‌پذیر با محوریت نرم‌افزار است که عملیات شبکه‌ی سازمان را تسهیل نموده و به آن سرعت می‌بخشد و همچنین ریسک و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.

 Cisco DNA زمان ازدست رفته برای فعالیت‌‌های تکراری و زمان‌بر پیکربندی شبکه را جبران می‌نماید تا مدیران بتوانند بر نوآوری لازم برای سازمان تمرکز کنند. 

شبکه‌های قدیمی همچنان با چالش‌های مدیریتی و پیاده‌سازی تنظیمات هر تجهیز به صورت جداگانه مواجه هستند. سرویس‌های عیب‌یابی، مانیتورینگ و آماده‌سازی، فرآیندی دستی و پرزحمت هستند. در حالی که چرخه‌ی محاسبات را می‌توان طی چند ثانیه ارائه نمود، برای پیاده‌سازی سرویس‌ها و عملکردهای شبکه هفته‌ها و گاهی ماه‌ها زمان لازم است. به همین دلایل می توان برای شبکه WAN بانک پارسیان در حوزه هایی که در زیر ذکر شده است و جزء مزایای این سیستم می باشد اشاره کرد.

  • مدیریت متمرکز

 می‌توان شبکه‌ها را بر اساس Cisco DNA طراحی نمود، آماده‌سازی کرد و برای آن‌ها Policy فعال کرد و همچنین فعال‌ بودن سرویس‌های شبکه را از طریق مدیریت متمرکز و فعال‌شده توسط Cloud تضمین نمود. همچنین می‌توان قابلیت مانیتورینگ در سرویس‌های شبکه‌ی به صورت End-to-End را برای محیط شعبه‌ها، مراکز همگانی (Campus) و  On-Premise یا در Cloud فعال نمود.

  • ضمانت

 بازدهی سرویس‌ها را می‌توان از طریق یادگیری ماشینی به صورت آینده‌نگرانه‌ای پیش بینی نمود تا کاربر، دستگاه و داده‌های برنامه‌ی کاربردی را در ساختار سازمانی برای دیدگاه‌های اجرایی به یکدیگر مرتبط کرد. مشکلات شناسایی شود و ایده‌های کاربردی‌تری نسبت به مشکلات برای ارائه‌ی تجربه‌های شخصی‌تر و بهتر ارائه نمود.

  • امنیت

 تهدیدات را می‌توان با جداسازی قسمت‌های مختلف شبکه‌ی End-to-End کاهش داد و Policyهای امنیتی را در سرتاسر شبکه اعمال نمود. همچنین می‌توان تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها را با آنالیزهای شبکه، حتی در ترافیک کدگذاری‌شده، شناسایی کرد و کاهش داد.

  • مجازی‌سازی

 سرویس‌های شبکه را می‌توان طی چند دقیقه برای هر ساختاری، مانند شعبه‌ها، مکان‌های عمومی و یا Cloud عمومی، پیاده‌سازی کرده و کاربران را با یک شبکه‌ی یکپارچه به برنامه‌های کاربردی متصل نمود.

  • یکپارچه‌سازی

Policy شبکه‌ها را می‌توان در ساختار‌های Campus، دیتاسنتر و شعبه‌ها هم‌راستا نمود تا با Policyهای هماهنگ برای تجهیزات، امنیت و یکپارچگی به تمام شبکه اعمال گردد.