تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

مدیریت دسترسی کاربران ارشد شبکه “PAM”

One Identity Safeguard for
Privileged Access Management

چالش های مدیران ارشد شبکه:

برای مدیران ارشد شبکه مدیریت کلیه دسترسی های حساب های کاربران به دلایل مختلف یک چالش به شمار می رود.

از جمله این چالش ها به تعداد نامحدود حساب های ممتاز و تعداد افرادی که نیاز به دسترسی به این حساب ها دارند میتوان اشاره کرد.

یکی از مهمترین چالش ها، مدیریت دسترسی مدیران شبکه بصورت “سنتی”، شامل معماری پیچیده، زمان استقرار طولانی، و نیازمندیهای مدیریتی طاقت فرسا می باشد.

One Identity Safeguard

یک راه حل یکپارچه است که یک رمز عبور ایمن شده و یک راه حل مدیریت و نظارت بر نشست های کاربری را با تشخیص تهدید و تجزیه و تحلیل ترکیب میکند.

به این ترتیب مدیران شبکه با خیال راحت قادر هستند دسترسی های ممتاز خود را مدیریت، ثبت و ذخیره، تجزیه و تحلیل نمایند.

One Identity Safeguard  می تواند استرس مدیران ارشد شبکه را کاهش داده و مراقب اطلاعات و حسابهای ممتاز شما باشد.

 

 

 

Safeguard for Privileged Sessions      (SPS)

محافظت از نشست های کاربران ممتاز

 

Safeguard for Privileged Passwords   (SPP)

محافظت از رمزعبورهای کاربران ممتاز