تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

طراحی و اجرای شبکه و مراکز داده

طراحی و اجرای شبکه و مراکز داده

 • مطالعات و طراحی سازمان بهره بردار و پشتیبان زیرساخت ها و سرویسهای فاوا
 • طراحی و پیاده سازی سامانه ها و مراکز بهره برداری شبکه NOC
 • طراحی و پیاده سازی سامانه ها و مراکز بهره برداری امنیت SOC
 • بهره برداری و پشتیبانی (O&M) از شبکه ، امنیت و سرویسهای فاوا
 • ارائه مشاوره بهره برداری و پشتیبانی
 • طراحی تیمهای CERT و CSIRT و انجام مسئولیتهای آنها در سازمانها
 • انجام سرویسهای دوره ای و روتین (RM) و سرویسهای پیشگیرانه (PM)
 • انجام ارزیابی های کارایی و امنیتی و تست های مربوطه
 • تست و راه اندازی (T&C) سامانه ها
 • پیاده سازی و بهره برداری و پشتیبانی از سامانه پشتیبان گیری اطلاعات
 • اجرا و مدیریت فرآیندهای پشتیبانی و وارانتی به نیابت از سازنده (حل مشکلات تحریم)
 • اجرا و مدیریت فرآیندهای RMA و تعمیرات تجهیزات
 • شناسایی و سازماندهی منابع تعمیرات داخل و خارج از کشور
 • ارائه خدمات مدیریت شده (Managed Services) در زمینه فاوا و شبکه در اپراتورها ، بانکها و سایر صنایع