تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

Cisco.ISE

 

 

Cisco Identity Services Engine (ISE)

راه حل یک مرحله ای جهت ساده سازی مدیریت سیاست های امنیتی و کاهش هزینه های عملیاتی است.

با ISE می توانید کاربران و دستگاه ها را به منظور کنترل دسترسی از طریق اتصالات سیمی ، بی سیم و VPN به شبکه شرکتی مشاهده کنید.

Cisco ISE یک رویکرد جامع برای امنیت دسترسی به شبکه ارائه می دهد.

هنگام استقرار ISE مزایای زیادی به دست می آورید، از جمله:

  • تجارت بسیار ایمن و دسترسی context-based بر اساس سیاست ها و قوانین شرکت شما
  • ISE با دستگاه های شبکه کار می کند تا یک هویت متنی all-encompassing با ویژگی هایی مانند کاربر، زمان، مکان، تهدید، آسیب پذیری و نوع دسترسی ایجاد کند
  • از این هویت می توان برای اجرای سیاست دسترسی بسیار ایمن استفاده کرد که با نقش تجاری هویت مطابقت داشته باشد
  • مدیران IT می توانند کنترل های دقیقی بر روی اینکه چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چگونه مجاز به استفاده از endpoint ها هستند ، اعمال کنند
  • ISE از چندین مکانیسم برای اجرای سیاست استفاده می کند ، از جمله تقسیم بندی Cisco TrustSec® software-defined