تهران، بهشتی، خلیل حسینی، پلاک 8
982189341000+

Cisco.NG.IPS

Cisco Next-Generation IPS

مسائل امنیتی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوندو مسیرهای تازه‌ای برای حمله مانند IoT و خدمات Cloud به وجود آمده‌اند. به لطف Cisco Talos که قابلیت شناسایی تهدید را در NGIPS و در سرتاسر تمام محصولات امنیتی سیسکو ممکن می‌سازد، این شرکت توانسته است تا به شما کمک کند با آخرین اقدامات امنیتی، تهدیدات را Block کرده و از حملات پیشگیری کنید. با قابلیت دید کامل، دیدگاه جامعی از تمامی دستگاه‌ها و کاربرانی که به شبکه‌ی شما متصل‌اند، برنامه‌های کاربردی در حال اجرا، آسیب‌پذیری‌ها، تهدیدات، سیستم عامل‌ها، عوامل نشان‌دهنده‌ی نقض امنیتی و بسیاری از مسائل دیگری، فراهم شده است.